سؤال:

آیا احتمال دارد کسی که مبتلا به سرطان است و در ارتباط فرادرمانی قرار می‌گیرد؛ در عین حال متاستاز هم بدهد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 10 آبان 1402، 5:31 عصر)
پاسخ:

در صورت تشکیل حلقه، امکان ندارد که شرایط بیمار بدتر شود. فرضا یک بیمار دارد روند سرطان را طیمی‌کند و سرطانش در مرحله متاستاز است و مدام بخش‌های مختلف بدن او را درگیر می‌کند. از طرفی وقتی به او پیشنهاد برقراری ارتباط داده می‌شود؛ برای خالی نبودن عریضه، موافقت می‌کند ولی اصلا ارتباط او برقرار نشده و بیماری دارد روند خودش را طیمی‌کند و هر روز متاسیون در یک جای بدن او صورت می‌گیرد. در واقع او اصلا در ارتباط نبوده و حلقه‌‌اش تشکیل نشده است. محال ممکن است که در صورت تشکیل حلقه، اوضاع بدتر شود. حداقل گزارشی که در این مورد وجود دارد؛ کاهش درد و عوارض جانبی شیمی‌تراپی و کیموتراپی است که یک گزارش عام می‌باشد علاوه بر آن، موارد بسیار بسیار زیادی هم هستند که کاملا درمان شده‌اند.


رفرنس پاسخ:

-فایل تصویری جلسه 4دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:29:21 تا 1:30:53)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم