مکتب عرفان حلقه / The School Of Erfan Halgheh


مکتب عرفان حلقه توسط استاد محمد علی طاهری و با هدف رشد و تعالی انسان بنيانگذاری شده است.
این مکتب عرفان نوین با چهل سال قدمت، انسان شمول است؛ و از طریق معرفت پژوهی، ارتقاء کیفی شناخت، اصلاح بینشها و اصلاح نرم افزارهای وجودی انسان باعث ایجاد تحولات مثبتی در زندگی او میشود.
در آکادمی طاهری، مبانی تئوری و عملی این مکتب از طریق تدریس و اتصال در حلقه های کاربردی به علاقه مندان آموزش داده میشود. دوره های مکتب عرفان کیهانی حلقه در حال حاضر در دو سطح متفاوت ارائه میگردد.

دوره های نظام قدیم: چکیده یی مقدماتی از بخشی از عرفان حلقه است که از طریق تلویزیون حلقه و مربیان عرفان حلقه (به صورت مجزا) و سایت نظام قدیم تدریس میشود. لازم به توضیح است برای شرکت در دوره های نظام جدید نیازی به گذراندن دوره های نظام قدیم نیست.

دوره های نظام جدید: بخش مفصلتری از عرفان حلقه در سطح متوسطه است که تحت وب و از طریق طاهری آکادمی تدریس می شود.

در این وب سایت دوره های نظام قدیم ارائه میشود.