مکتب عرفان حلقه / The School Of Erfan Halgheh


رفرنس کامل آموزشی نظام قدیم
معرفی پلتفرمهای دوره نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه - بنیانگذار محمدعلی طاهری
درسنامه معرفت پژوهی نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه - محمدعلی طاهری


دوره های نظام قدیم:
چکیده یی مقدماتی از بخشی از عرفان حلقه است که از دیماه 1401 اتصال به حلقه های رحمانیت عام الهی از طریق ذهن جمعی امکان پذیر شده است و هر فردی بدون مربی و بدون نیاز به ثبت نام میتواند دروس نظام قدیم را طی کند.
اما لازم است دوره نظام قدیم مطابق درسنامه و دستورالعملهای ارائه شده طی شود.

دوره های نظام جدید: بخش مفصلتری از عرفان حلقه در سطح متوسطه است که تحت وب و از طریق طاهری آکادمی تدریس می شود. لازم به توضیح است برای شرکت در دوره های نظام جدید نیازی به گذراندن دوره های نظام قدیم نیست.
تلگرام منابع نظام قدیم