سؤال:

آیا با استفاده از روش فرادرمانی، قطعا درمان می‌شویم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 10 آبان 1402، 5:31 عصر)
پاسخ:

هیچ سیستمی در جهان هستی راندمان صد درصد ندارد. نتایج آمار در فرادرمانی نشان می‌دهد که در بدبینانه‌ترین حالت، هفتاد درصد افراد از فرادرمانی نتیجه می‌گیرند و سی درصد درمان نمی‌شوند. با این‌حال، از این سی درصد افرادی که از فرادرمانی نتیجه نگرفته‌اند؛ تعدادی از طریق تشعشع دفاعی درمان می‌شوند و تعدادی نیز از طریق پیگیری آموزه‌های مکتب عرفان کیهانی حلقه، با اصلاح مشکلات بینشی خود، درمان می‌شوند. تعدادی از افرادی هم که نتیجه نمی‌گیرند؛ به‌علت شاهد نشدن خودشان می‌باشد که در زمان برقراری ارتباط، شاهد نمی‌شوند و به‌دنبال تجزیه و تحلیل علمی اتصال هستند. در حالی‌که تنها شرط برقراری ارتباط، «شاهد» بودن (نظاره‌گر) می‌باشد و تعبیر و تفسیر باید بعد از اتصال انجام شود و نه در خود اتصال. همچنین این یک امر بدیهی است که اگر نتیجه صد درصدی درمان داشته باشیم؛ دیگر مرگ متوقف می‌شود و این یک امر محال است. به‌ هر حال نتیجه 70 درصدی درمان، که بدون هیچ وسیله و ابزاری صورت می‌گیرد؛ در مقایسه با پزشکی رایج، یک نتیجه بسیار قابل توجه است.


رفرنس پاسخ:

- فایل تصویری معرفی فرادرمانی- دیدار شماره 44 بنیانگذار«محمدعلی طاهری»: (10:22 تا 11:57)

-فایل تصویری جلسه 2دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (2:17:27 تا 2:19:19)

-فایل تصویری جلسه 6دوره 1 نظام قدیم نسخه اول: (1:15:03 تا 1:15:45)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم