سؤال:

آیا ارتباط تشعشع دفاعی فرادرمانگاه مَجازی، با حلقه‌های تشعشع دفاعی که به معرفت پژوهان تفویض می‌شود؛ تفاوت دارد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 10 آبان 1402، 5:31 عصر)
پاسخ:

در فرادرمانگاهمَجازی، لول تشعشع دفاعی توسط شبکه شعور کیهانی تعریف و تعیین و اِعمال می‌شود.

  این لول از تشعشع دفاعی برای اولین بار است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تشعشع دفاعی که به معرفت پژوهان تفویض می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ تفاوت‌هایی دارد. از جمله اینکه، لول آن توسط خود شبکه تعیین خواهد شد و بیرون‌ریزی‌های آن نیز کنترل شده‌تر می‌باشد.

همچنین اعلام تشعشع دفاعی برای دیگران اگر از آنها اجازه نداشته باشیم، برای آنها عمل نخواهد کرد. اما بر روی فرد اعلام کننده تاثیر خواهد نمود.

نکته: توجه داشته باشید همانطور که در فرادرمانگاه توضیح داده شده است، اعلام ارتباط دفاعی برای دیگران نیاز به کسب اجازه از آنها دارد و تخلف در این مورد می‌تواند برای فرد خاطی مشکلاتی ایجاد کند، بدون آنکه در مورد فردی که نام او داده شده؛ کاری صورت گیرد.

بنابراین لازم است از افراد اجازه گرفته شود و به آنها در مورد امکان بیرون ریزی اطلاع رسانی شود. البته در این حالت بیرون ریزی‌ها کنترل شده است.


اطلاعیه: مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۲،مصادف با ۲۸مارچ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ما‌طاهری دات کام»


» پرسش و پاسخ نظام قدیم