لزوم دانلود مدارک نظام قدیم

لزوم دانلود مدارک نظام قدیم

از M.A T در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان گرامی

برای تمام کسانی که برای دریافت مدارک نظام قدیم نزد معتمد ثبت نام نموده اند، مدارک صادر شده است.
این افراد با مراجعه به میزکار خود میتوانند وارد قسمت مدارک شده و مدارک خود را دانلود نمایند. همانطور که در اطلاعیه های قبلی اعلام شده است، از این پس مدارک به ایمیل افراد ارسال نمیشود و افراد باید مدارک خود را از وب سایت دانلود نمایند.

در صورتیکه برای دریافت مدارک ثبت نام نموده اید اما ایمیل رمز ورود را پیدا نمیکنید میتوانید از گزینه فراموشی رمز ورود استفاده کنید. اگر ایمیل شما در آکادمی موجود باشد برای شما دستورالعمل تعویض رمز ورود ارسال میشود.
در صورتیکه برای دریافت مدارک ثبت نام نموده اید و با وجود استفاده از فراموشی رمز ورود، باز هم امکان ورود به آکادمی نظام قدیم را ندارید با ایمیل support@taheriacademy.com مکاتبه فرمایید.


مدارک به زبان انگلیسی نیز برای معرفت پژوهان داخل ایران آماده شده است و به زودی در دسترس معرفت پژوهان قرار میگیرد.
لازم است کلیه افراد نسبت به دانلود مدارک خود از اکادمی نظام قدیم ایران اقدام فرمایند.

محمدعلی طاهری